رفتن به محتوای اصلی

شماره ۸۹ : همچو سعادت ناگهانی، برکت دیریافته...

 همچو سعادت ناگهانی، برکت دیریافته؛ برکت به گاه یافته. آرامشی، نوری، مطلقِ آزادی. معنی سپاسی آنگاه که مرزها بسته و دروازه‌ها کوبیده و رفتن ناممکن است. معنی بازگشتی، و میلاد نو و سپیده‌ای که در تاریک‌ترین لحظه‌ی شب سر می‌زند.  

یکی و توأمانی.
مبارکی بر من،
ای هدیه‌ی خدا.

پیمایش کتاب