رفتن به محتوای اصلی

شماره ۹۰ :‌ ایستاده کلمه، نشسته آواز...

 ایستاده کلمه، نشسته آواز، خفته موسیقی، برخاسته راز، در خانه خاموشی، در جاده سخن. هیچ جا رهایی نیست. از عشق، از آزادی هیچ دم گریز نیست.

معشوقه در آغوش، خدا در قلب، قلب در تمام سینه‌ها، قدم بر تمام زمین‌ها، پرسه در تمام آسمان‌ها. جاودانه، مقدّس، بی‌سرزمین. همچو باد، همچو آفتاب، حضور مطلق روح در تمام جهان‌ها.

شب به پایان شد، من این مقام نمی‌دانم.
گو نیمروز سوزان، آه ای خنکای جان.

پیمایش کتاب