رفتن به محتوای اصلی

شماره ۹۴ : به ناز آمده یار، از قفقاز...

 به ناز آمده یار، از قفقاز آمده یار. من این پیوندهای دیرین می‌شناسم و پاس می‌دارم. مسلمانی را همه از جسم و جان باز می‌کنم اگر نجاست و لعن و کفر از آن برمی‌خیزد، و باده‌ی محض الحاد سر می‌کشم اگر از آن نوای یگانگی و الوهیت منتشر است.

به ناز آمده یار،
از قفقاز آمده یار.

پیمایش کتاب