رفتن به محتوای اصلی

شماره ۹۸ : آدمی را ببین؛ یک لحظه با خداست...

 آدمی را ببین؛ یک لحظه با خداست و لحظه‌ی دیگر چون خدا با مذهب و قوم و قبیله‌اش نمی‌سازد و می‌گوید خود را ترک کن و به سوی من بیا و کار من را بکن، آناً پنجه به خاک می‌کشد، عربده می‌زند، لعن می‌کند، تهمت می‌بندد و نفرین سر می‌دهد. آدمی بر روی زمین به هدر است. کودک زار.

سگ را ببین؛ یک لحظه با خداست، و تمام لحظه‌ها. سگ بر روی زمین به ثمر است. آموزگار بزرگ.

پیمایش کتاب