رفتن به محتوای اصلی

شماره ۹۹ : عجب! تا هر بار می‌آییم...

 عجب! تا هر بار می‌آییم لختی بیاساییم در گوشه‌ای جنگی به پا می‌شود که روح را در کار کند. روح که آن سوی زمانها و مکانهاست ناگاه فراخوانده می‌شود که "حال فرود آ، از منزلت خویش پایین شو و به خاک رو و هرآنکه به بقا می‌ارزد زنده دار! خطاب این است."

پایین می‌شویم،
به خاک می‌افتیم،
و برمی‌خیزانیم هر که را که برخاستنی‌ست.

پیمایش کتاب