رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۵۳ : سرشکن فروتنی،‌ قلّه‌ی راه بی‌منی

سرشکن فروتنی،‌ قلّه‌ی راه بی‌منی
کوچکم و تو کُه‌تنی، ظلمتم و تو روشنی
رمز شبانه گفته‌ای، پیر و جوانه گفته‌ای
روح‌فشانه گفته‌ای ای شه راه بهمنی
پیمایش کتاب