رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰ : ای روح ترس خورده برخیز از دل سنگ

ای روح ترس خورده برخیز از دل سنگ
خویشت بر آتش افروز فارغ ز نام و نیرنگ
آقای جان خود باش چون آفتاب گیتی
نوری فشان ز روح و برجه به ساز و آهنگ
پیمایش کتاب