رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۰۰ : خلق به‌ چَه‌ مانده به دنبال نور

خلق به‌ چَه‌ مانده به دنبال نور
عارف خودخوانده به صحن غرور
رهبر حق رهگذر بی‌نماست
هست جهان از دم او در ظهور
پیمایش کتاب