رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۰۱ : دلش در کار و جانش وقف بالاست

دلش در کار و جانش وقف بالاست
وجودش رهروی اقلیم حالاست
دهانش پر ز اصوات خموشی‌ست
شب از نجوای بیدارش به لالاست
پیمایش کتاب