رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۰۳ : هم‌شأن جامی، جز باده منیوش

هم‌شأن جامی، جز باده منیوش
بر باد مستی بگشای آغوش
همراه عشقی در روحْ آزاد
از عقل زنهار، در عشق می‌کوش
پیمایش کتاب