رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۰۴ : چه خبر عقل‌پرستان؟ به سر بام رسیدید؟

چه خبر عقل‌پرستان؟ به سر بام رسیدید؟
کمر زهد ببستید به اندام رسیدید؟
چه خبر خواب‌فروشان؟ خم‌‌محراب‌فروشان!
کمر ظلم شکستید و به فرجام رسیدید؟
پیمایش کتاب