رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۰۵ : رنج می‌گوید که برپا! نور ده

رنج می‌گوید که برپا! نور ده
درد گوید میوه‌ی پرشور ده
عشق گوید جان من رقّاص شو
سور می‌خواهی جهان را سور ده
پیمایش کتاب