رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۰۹ : شوق تو از خانه برونم کشید

شوق تو از خانه برونم کشید
وادی افسان و فسونم کشید
سالک فکرت بُدم اندوهبار
عشق بخندید و به خونم کشید
پیمایش کتاب