رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۱ : عشق است دمادم که سخن می گوید

عشق است دمادم که سخن می گوید
بر هر گذر نرفته ره می پوید
عشق است هر آیینه که صنعتگر ماست
می سوزد و می سازد و جان می شوید
پیمایش کتاب