رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۱۰ : رهروی انسان مشو آن روح نیست

رهروی انسان مشو آن روح نیست
در دل بی‌رحم ایشان روح نیست
در دل مردان عاشق خانه کن
جز درون قلب شادان روح نیست
پیمایش کتاب