رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۱۳ : ز شرق آفتابش غنچه سر زد

ز شرق آفتابش غنچه سر زد
طلوعش عقل بدکین را تبر زد
نگاهش شور دیوان را خمش کرد
زبانش آتشی بر خیر و شر زد
پیمایش کتاب