رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۱۴ : سوی تو آوارگان در هر جهانی کوبه‌کو

سوی تو آوارگان در هر جهانی کوبه‌کو
مردمان آفتابی در پی‌ات دیدارجو
سازهای روح را بر بی‌کسان بنواز خوش
وصلهای عشق را بر خاضعان برپای گو
پیمایش کتاب