رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۱۵ : مهوشی یکدانه‌ای، بیهوشْ ما

مهوشی یکدانه‌ای، بیهوشْ ما
در جهان افسانه‌ای، خاموشْ ما
جام تو در دست ما، سرمستْ تو
صاحب خمخانه‌ای، در جوشْ ما
پیمایش کتاب