رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۱۷ : دلم را حدّ اعلای جنون باد!

دلم را حدّ اعلای جنون باد!
جهانم را فزون از این قشون باد!
نسیم سرخ آزادی وزان گشت
که یعنی جان به وصل نیلگون باد
پیمایش کتاب