رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۱۸ : گر بخواهی در جنون سیر تمام

گر بخواهی در جنون سیر تمام
خاصه عادت کن به تغییر مدام
راه تک پیما و کار فرد کن
ذرّه‌ی خلّاق شو ای روح‌نام
پیمایش کتاب