رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۱۹ : زاهد عارف‌نما دامن انسان گرفت

زاهد عارف‌نما دامن انسان گرفت
مدّعی حق بُد و بوسه ز شیطان گرفت
ای بره‌ی بندگی جنگ تو با زندگی
نیک شنو وصف خود: دیو که قرآن گرفت
پیمایش کتاب