رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۲ : فروتن چون تنی در خاک گشتم

فروتن چون تنی در خاک گشتم
سفر کردم چو روح تاک گشتم
شراب آورده ام محصول جانم
چو یاقوت نگاهت پاک گشتم
پیمایش کتاب