رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۲۱ : دگر خاموش، وقت آفتاب است

دگر خاموش، وقت آفتاب است
زمان رقص و غوغای رباب است
سخن کوتاه باید، راه دور است
دگر بیدار باید، وقت خواب است
پیمایش کتاب