رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۲۲ : سایه‌ی عشق تو بر عالم فتاد

سایه‌ی عشق تو بر عالم فتاد
چون شعف کو در سپاه غم فتاد
ای شعف جان سپاه غم بگیر
وین چنین جوری که در آدم فتاد
پیمایش کتاب