رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۲۳ : سزای نور را با نور دارند

سزای نور را با نور دارند
ورای نور هم بس سور دارند
چراغ خامشی بر سر بیفروز
که آتشهای جان بر طور دارند
پیمایش کتاب