رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۲۴ : تو در غم این جهان نباشی

تو در غم این جهان نباشی
دلبسته‌ی این و آن نباشی
در عشقْ خودی و از دم خود
بر تکیه‌ی مردمان نباشی
پیمایش کتاب