رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۲۵ : نه بگو ای ذرّه تا برپا شوی

نه بگو ای ذرّه تا برپا شوی
برده‌ای با صد نه‌ای آقا شوی
این همه آری بی‌عاری چه شد
نه بگو یکبار تا دارا شوی
پیمایش کتاب