رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۲۷ : باز هم این یار ما از دست رفت

باز هم این یار ما از دست رفت
ای عجب او هم ز ما بدمست رفت
ای عجب زین مستی و زین بادگی
هر که آمد ساغری بشکست رفت
پیمایش کتاب