رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۲۸ : ای روح بیا می صوابت دادند

ای روح بیا می صوابت دادند
در رنج عبور آفتابت دادند
بیهوده چه‌ای نشسته در ویرانی
برخیز به سوی ره، خطابت دادند
پیمایش کتاب