رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۳ : مرا حیرت فزون کرده در این شب های تنهایی

مرا حیرت فزون کرده در این شب های تنهایی
به هر جا می روم بینم تو آن جایی تو آن جایی
چه کردی با من ای جانا در این سودای خاموشم
چه سازی می زنی ای دل، چه هاهایی! چه هوهایی!
پیمایش کتاب