رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۳۱ : آنکس که ندای حق شنیده

آنکس که ندای حق شنیده
در راه دگر چه سینه‌خیزد؟
این بود و نبود و خانه‌ی سود
باید که به راه حق بریزد
پیمایش کتاب