رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۳۳ : یک جرعه بدادی‌ام، یک جرعه‌ی بیش افزا

یک جرعه بدادی‌ام، یک جرعه‌ی بیش افزا
این عاشق بی‌خود را لاجرعه ده از دریا
بی‌پرسش و بی‌پاسخ مائیم و نگاه و دم
آن کیست که تاب آرد این هیچکسی‌ها را؟
پیمایش کتاب