رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۳۴ : در دور فلک بسی سفرها کردیم

در دور فلک بسی سفرها کردیم
در حادثه‌ی عشق خطرها کردیم
تا خارج از این گردش باطل گشتیم
دیدیم و شنیدیم و خبرها کردیم
پیمایش کتاب