رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۳۶ : جان بر سر کار باده آمد

جان بر سر کار باده آمد
این عقل ز سر زیاده آمد
این کاسه‌ی سر به باد دادیم
تا قلب به راه ساده آمد
پیمایش کتاب