رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۳۷ :‌به رنج صدهزارگان، به نوش‌و‌کوش سادگان

به رنج صدهزارگان، به نوش‌و‌کوش سادگان
به رزم‌های بی‌‌خودان سوی دل فتادگان
به پرچمی که در دل است و عزم اهتزاز کرد
به سوی فتح قاره‌ی دل فراق‌زادگان
پیمایش کتاب