رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۳۸ : شبان در بزم و روزان در خموشی

شبان در بزم و روزان در خموشی
عجب زین کار و بار نوش‌وکوشی
خدایان تک‌تک و با هم به رقص‌اند
خلایق در هم و بی هم چموشی
پیمایش کتاب