رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۳۹ : عاشقان پرورده‌ی خون دل‌اند

عاشقان پرورده‌ی خون دل‌اند
واضعان خطّ و قانون دل‌اند
عاشقان در خانه‌ی حق می‌زی‌اند
تازیان بر عقل و مجنون دل‌اند
پیمایش کتاب