رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۴۰ : صاحبِ دل عابر بی‌ادّعا

صاحبِ دل عابر بی‌ادّعا
نیست چو کوران سر صحن دعا
مجری روح است درون جهان
بارش عشق است میان شما
پیمایش کتاب