رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۴۱ : تو مغرب مشرق‌وشی، تو خوابگاه آتشی

تو مغرب مشرق‌وشی، تو خوابگاه آتشی
تو آسمانی بر زمین، خورشید اقیانس‌کشی
تو مست هشیاری‌دهی، درویش پنهانی‌شهی
بر این شب دیرین مهی، صرّاف جان بی‌غشی
پیمایش کتاب