رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۴۲ : ورپریده‌دل به کوی خانه شد

ورپریده‌دل به کوی خانه شد
جلوه‌ات دید و به‌آن دیوانه شد
پر کشید از این سرای بی‌کسی
جان برون کرد از تن و جانانه شد
پیمایش کتاب