رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۴۳ : کمش بسیار و بسیارش کم از هیچ

کمش بسیار و بسیارش کم از هیچ
جهان برپای کرد و آدم از هیچ
شبانگه از زبان دل شنیدم
که شادی زان تو باشد غم از هیچ
پیمایش کتاب