رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۴۸ : قادران و قاصران را جمع نیست

قادران و قاصران را جمع نیست
عاشقان و عاقلان دو مردم‌اند
عاقلان گمگشتگان صورت‌اند
عاشقان پیدای از صورت گم‌اند
پیمایش کتاب