رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۴۹ : حرمت حرف نگه دار

حرمت حرف نگه دار
خمش باش ای دوست
باد و اوضاع خزان است
بهش باش ای دوست
پیمایش کتاب