رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۵ : چو عاشق بر سر گیتی گذر کرد

چو عاشق بر سر گیتی گذر کرد
همه گیتی ز عشقش پر ثمر کرد
اگر چه در خموشی رهگذر بود
به هر گامش جهان را خوبتر کرد
پیمایش کتاب