رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۵۸ : ای ماه‌گرفته راه پیداست

ای ماه‌گرفته راه پیداست
ای روح بیا که راه اینجاست
عقل ارچه دو صد ستاره دارد
عشق است که خاصه راه‌‌پیماست
پیمایش کتاب