رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۶۰ : با سکوتی مشتعل آغشته‌ام

با سکوتی مشتعل آغشته‌ام
در سکوتی این چنین گم گشته‌ام
آری آری این چنین پیدا منم
چون که پنهانی به جانم کِشته‌ام
پیمایش کتاب