رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۶۱ : آن خوابروان شبان به طغیان خیزند

آن خوابروان شبان به طغیان خیزند
از خویش پرند و کوچه‌ی جان خیزند
نادیده به چشم و سوی پنهان بینند
خاموش نشسته مست و رقصان خیزند
پیمایش کتاب