رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۶۲ : این شب پرعُجب باری بگذرد

این شب پرعُجب باری بگذرد
عقل کج حالی از این سر می‌پرد
جام دل بالا برید ای دوستان
آن که ره خود اوست خود ره می‌برد
پیمایش کتاب