رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۶۳ : امشب ز شراب عشق جامی دومنی

امشب ز شراب عشق جامی دومنی
از سینه‌ی خون هرآنچه برداشتنی
در دامن جان هرآنچه که کاشتنی
بر قلّه‌ی دل هرآنچه افراشتنی
پیمایش کتاب