رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۶۴ : رفیقان! شب و موعد روشنی‌ست

رفیقان! شب و موعد روشنی‌ست
پگاه می و ساعت بی‌منی‌ست
لبالب بده ساقیا جام را
که می چاره‌ی شورش بهمنی‌ست
پیمایش کتاب